Isolatie

Isolatie speelt een essentiële rol bij veel industriële processen. Om het proces juist te laten verlopen, is het belangrijk dat de productspecificaties binnen vastgelegde grenzen blijven. Temperatuur is hierbij een belangrijke parameter.


Maximaal rendabel door isolatie

Naast de juiste leidingisometrie en -bevestiging heeft leidingisolatie een belangrijke functie. Leidingisolatie zorgt onder andere voor reductie van warmteverliezen. Het waarborgt een correcte werking van de installatie en zorgt hierdoor mede voor een efficiënte bedrijfsvoering. Hierdoor is de maximale rentabiliteit van de procesinstallatie gedurende de economische levensduur gegarandeerd.

Eisen aan leidingen

In de procesindustrie zijn energie-efficiency, betrouwbaarheid en veiligheid van leidingen belangrijke factoren. Leidingsystemen moeten bovendien functioneel bijdragen aan de procesbeheersing en mechanisch duurzaam geschikt zijn voor de specifieke bedrijfsomgeving. Ten aanzien van deze eisen speelt de thermische leidingisolatie een significante rol.


Functies van warmte-isolatie

  • Reductie van warmteverliezen
  • Reductie van CO2-uitstoot
  • Bescherming tegen bevriezing
  • Procesbeheer: het waarborgen van een stabiele procestemperatuur
  • Geluidsreductie
  • Voorkoming van condensatie
  • (Persoons-)beveiliging tegen hoge temperaturen
  • Kostenbesparing

Wilt u onze productinformatie ontvangen?