Stoomdosering

Voor veel productieprocessen is stoomtoevoeging essentieel; meestal in de vorm van 'droge' stoom. De ontwikkeling van de IVS Dosing Technology stoom doseerset begon eind jaren tachtig.

Dankzij jarenlange doorontwikkeling en ervaring heeft IVS Dosing Technology een systeem ontwikkeld dat optimaal functioneert in diverse productieprocessen. Het unieke van ons systeem is de volume-vergrotende ontwateringspot na het reduceertoestel. Hierin ontstaat een stoomflash met als gevolg een oververhitte droge stoom. Het IVS Dosing Technology stoomdoseersysteem wordt bijvoorbeeld toegepast op mixers, expanders en compacters.

Eigenschappen IVS Dosing Technology stoomdoseersysteem

  • Compact systeem
  • Zorgt voor perfecte oververhitte droge stoom
  • Draagt bij aan verhoogde conditionering van het product
  • Inactiveren van micro-organismen terwijl sensorische eigenschappen van medium behouden blijven, zoals toegepast in pasteurisatie processen
  • Bevordert perscapaciteit
  • Verlaagt energiekosten
  • Onderhoudsvriendelijk ontwerp
  • Diverse capaciteitsranges
  • Verkrijgbaar: 150 kg/h tot en met 2500 kg/h

Kostenbesparing

De IVS Dosing Technology stoomdoseerset die wordt toegepast in de mengvoederindustrie heeft als voordeel dat deze een verhoogde conditionering van het meel tot stand brengt. Een eigenschap die de persbaarheid verbeterd. Een verhoging van de perscapaciteit met zo'n twintig procent is hierbij in veel situaties geen uitzondering. Een kostenbesparing die we inmiddels voor heel veel klanten hebben kunnen realiseren. Natuurlijk heeft de stoomdoseerset meerdere toepassingen dan de mengvoederindustrie alleen.

Download brochure