Fundering gereed maken week 48

In week 48 zijn de palen geboord en is de bekisting voor de fundering gereedgemaakt.

News archive

Wilt u onze productinformatie ontvangen?