Stadsverwarming Eindhoven efficiënter door warmtebuffers

Innovatie is een van de drie pijlers van IVS. Wij zoeken altijd naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden binnen en buiten ons netwerk. Zo kwamen we in contact met Ennatuurlijk, een duurzame energieleverancier. Ennatuurlijk levert warmte via twee warmtenetten in Eindhoven. Het eerste warmtenet van Ennatuurlijk in Eindhoven loopt van de biomassacentrale op Strijp-T in een stervorm naar de wijken: Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Daarnaast loopt het warmtenet naar meerdere gebouwen en bedrijven in het centrum zoals GGzE, het Philips Stadion, de Emmasingel en de Piazza en richting het Evoluon en wijk ‘t Ven. In Meerhoven staat ook een biomassacentrale, deze is eigendom van de gemeente Eindhoven. De geproduceerde warmte wordt geleverd aan klanten van de gemeente Eindhoven en aan klanten van Ennatuurlijk in de wijken Grasrijk en Zandrijk.

Het stadsverwarmingssysteem van Ennatuurlijk in Eindhoven wordt gevoed door een BioMassaCentrale (BMC) en warmtewisselaars die met stoom de warmte vanuit de gasgestookte stoomketels overdragen op het stadsverwarmingsnetwerk. De BMC wordt gestookt op houtsnippers en kan elektriciteit en warmte leveren. Momenteel is het aandeel duurzaam opgewekte warmte in dit stadsverwarmingssysteem te laag omdat de BMC vaak discontinue en op een lage deellast draait. Door het plaatsen van warmtebuffers kan de BMC efficiënter produceren en wordt het aandeel van warmteproductie uit de BMC verhoogd. IVS maakt deel uit van een team om de warmtebuffers in het bestaande systeem te integreren.

Het project is onderverdeeld in vier percelen:

  • automatisering
  • proces/werktuigbouwkunde (door IVS Dosing Technology)
  • elektrische installaties
  • verplaatsen buffervaten 

IVS gaat zorgdragen voor het ontwerpen, leveren en installeren van alle pijpleidingen, warmtewisselaar, ondersteunende staalconstructie, pompen, frequentieregelaars, isolatie, appendages (kranen, ventielen, veiligheidsventielen, kleppen, terugslagkleppen, filters, afsluiters, drains, veldmetingen) en persluchtvoorzieningen. 

News archive

Wilt u onze productinformatie ontvangen?