IVS Vloeistofdoseerinstallaties voor NV Voeders Ostyn in Roeselare (B)

Om de strategie naar een internationaal concurrentieel mengvoerbedrijf voort te zetten, bouwt Voeders Ostyn een nieuwe productietoren in hun bestaande fabriek.
  • Roeselare (B)
  • voorjaar 2018
  • NV Voeders Ostyn

Wie?

Voeders Ostyn is een middelgroot familiebedrijf dat in 1959 werd opgericht en zich toespitst op de productie van meelvoeders voor zelfstandige varkenshouders. Met de bouw van een nieuwe productietoren gaat het bedrijf zich ook richten op de productie van mengvoeders voor andere diersoorten.

Wat?

De nieuwe productietoren wordt voorzien van nieuwe machines, installaties, uitrusting en ICT-infrastructuur. Hiermee wordt het huidige productieproces van meelvoeders grondig vernieuwd en nieuwbouw maakt ook de productie van korrelvoeders en de diversificatie naar andere voedermarkten mogelijk. IVS is benaderd voor het optimaal doseren van diverse vloeistoffen in het mengproces. Ook zijn we gevraagd om mee te denken voor nieuwe toepassingen zodat Voeders Ostyn klaar is voor de toekomst.

Hoe?

Het project zal in twee fases worden uitgevoerd. In eerste instantie worden de nieuwe vloeistofdoseerinstallaties aangesloten op de bestaande opslagtanks. Tijdens de tweede fase wordt een compleet nieuw tankpark gerealiseerd. Ook Voeders Ostyn heeft vertrouwen in het gebruik van IVS Nozzle Cleaners zodat er minder kans is op verstopping van de nozzles, en het nadruppen van de vloeistof in de menger tot het verleden behoord. Alle vloeistofdoseerinstallaties worden daarom met de IVS Nozzle Cleaners uitgevoerd.

 

Wilt u onze productinformatie ontvangen?