Nieuwbouw De Heus mengvoeders te Maasbracht.

Nieuwbouw van een complete mengvoederfabriek op een bestaande productielocatie

In 2012 kocht De Heus Maasbracht een productielocatie van Agrifirm Feed. Het doel was op om de bestaande locatie nieuwbouw te realiseren van een complete state of the art mengvoederfabriek. De afgelopen jaren is de gehele fabriek inclusief het productieproces van begin tot eind vernieuwd en gereorganiseerd. Het project werd in 2014 opgeleverd
  • Maasbracht
  • 2014
  • De Heus Maasbracht

Wie?

Koninklijke De Heus is een Nederlandse familieonderneming. De Heus is de laatste decennia uitgegroeid tot één van de grootste mengvoederfabrikanten van Nederland en is op de internationale markt tegenwoordig ook een belangrijke speler. Wereldwijd heeft De Heus 3000 mensen in dienst en is actief in vijftig landen. Het internationale hoofdkantoor van De Heus staat in Ede, Gelderland.

 

Wat?

De vraag aan IVS was om de gehele fabriek opnieuw door te rekenen en te optimaliseren zodat er aan de laatste eisen kon worden voldaan op het gebied van stoom- en vloeistofdosering.

Hoe?

De Heus had aangegeven wat de uiterste opleverdatum zou moeten zijn. Het project was dermate complex dat het noodzakelijk was om al in een vroeg stadium met alle betrokken partijen de planningen goed op elkaar af te stemmen. Door het perfect in kaart brengen van de “oude” fabriek en een strakke planning te hanteren heeft IVS dit huzarenstukje tot een goed einde gebracht. Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Een perfect werkende fabriek waarbij IVS Dosing Technology een belangrijk aandeel heeft gehad. 

“De nieuwe fabriek in Maasbracht past goed bij De Heus.”, aldus Co de Heus, directeur van Royal De Heus Group. “Van hieruit gaan we verder werken aan de groei van onze organisatie en de tevredenheid van onze klanten”.

 

Wilt u onze productinformatie ontvangen?